Pedagoška funkcija aikidoa

Trenutno se nalazite na: Početna > Program za decu  > Pedagoška funkcija

Vežbanje aikidoa se odvija u relaksiranoj atmosferi u kojoj deca, radeći u grupi ili u paru, izvode vežbe, igre i samoodbrambene tehnike prethodno prikazane od strane instruktora, razvijajući veru u sebe, samopoštovanje i poštovanje drugih.

Disciplina i kodeks su elementarni deo svake aikido vežbe.

U toku časa, pridaje se velika pažnja pravilima ponašanja, recipročnom poštovanju, nenasilnom ophođenju uopšte, što za glavni cilj ima prevenciju socijalno nepoželjnog ponašanja, te razvijanje motivacije dece za aktivan odnos prema sopstvenom životu. Takođe, sportsko-rekreativnie aktivnosti predstavljaju se kao ispravan model življenja.

Aikido razvija osećaj odgovornosti i solidarnosti. Izostankom takmičenja, kod dece se razvija poseban kooperativni odnos, u kome se deca-vežbači međusobno pomažu.

Upis dece

Obaveštavamo vas da je Aikido klub Karađorđe počeo upis dece - polaznika na kurseve aikidoa. Saznajte koji je značaj aikidoa u razvoju dece, koju pedagošku funkciju ima aikido i na koji način se razvija etički kodeks kod deteta trenirajući aikido. Za više informacija možete se obratiti na telefone: 065 33 11117 i 069 206 7979 ili na e mail adresu office@aikidokaradjordje.rs