Ciljevi aikido kluba Karađorđe

Trenutno se nalazite na: Početna > O klubu   > Ciljevi

Aikido klub ˝Karađorđe˝ osnovan je 1. oktobra 1998. godine u prostorijama Osnovne škole ˝Vožd Karađorđe˝ u Beogradu. Osnivač kluba je Dejan Stamenković.

Program rada našeg kluba ima za cilj da svojim sistemom vežbanja oplemeni i osnaži potrebe savremenog čoveka za telesnim izražavanjem. Pod tim podrazumevamo održavanje i razvoj sposobnosti kao što su telesna snaga, izdržljivost, brzina, okretnost, koordinacija pokreta, smelost i umešnost.

U zavisnosti od nivoa znanja i pripreme, vežbači usvajaju principe ove borilačke veštine savladavajući osnovne i napredne tehnike i metode borenja, čiji je krajnji cilj razvoj i poboljšanje psihomotorne koordinacije.Program i metoda vežbanja aikidoa nema karakteristike sportske discipline i nema takmičenja, tako da je sadržaj pristupačan vežbačima svih uzrasta i oba pola koji žele da uspostave i održe zdravu psihofizičku ravnotežu.U sistemu vežbanja nije predviđen suparnik sa kojim se treba obračunati tako da, samim tim, nema ni pobednika ni pobeđenog.

Vežbanje se odvija u atmosferi umerenosti, razvijajući duh saradnje među vežbačima.Obogaćujući motorne sposobnonsti vežbača, kontrolu i osvešćenost pokreta, telesno prilagođavanje u novonastalim situacijama, kao i razvijanje sposobnosti usvajanja novih elemenata kretanja tela, vežbač se usmerava na percepciju sopstvenog tela u prostoru; stoga aikido pomaže harmoničnom telesnom razvoju mladih. Kroz osnovne forme vežbi disanja i usredsređenosti, vežbači se upoznaju sa ‘’unutrašnjim’’ aspektima umeća borenja,proširujući na taj način sopstvene mogućnosti koncentracije na sadržaj kojim se bave.

Disciplina i etika su elementarni činioci svakog treninga. Velika pažnja se pridaje etici, uzajamnom poštovanju, nenasilnom ophođenju uopšte, odnosno prevenciji socijalno nepoželjnog ponašanja. U aikidou se ceni i podstiče motivisanost za aktivan odnos prema sopstvenom životu, a kontinuirana fizičko-rekreativna aktivnost se vrednuje kao ispravan model življenja.

Danas Vam Aikido klub ˝Karađorđe˝ nudi mogućnost vežbanja šest puta nedeljno na lokacijama:

Sala za borenje, Molerova 11, Beograd
Aikido Dojo "Makoto", Vojvode Stepe 224, Beograd

Pogledajte lokacije održavanja treninga

Pogledajte termine održavanja treninga

Upis dece

Obaveštavamo vas da je Aikido klub Karađorđe počeo upis dece - polaznika na kurseve aikidoa. Saznajte koji je značaj aikidoa u razvoju dece, koju pedagošku funkciju ima aikido i na koji način se razvija etički kodeks kod deteta trenirajući aikido. Za više informacija možete se obratiti na telefone: 065 33 11117 i 069 206 7979 ili na e mail adresu office@aikidokaradjordje.rs